Vaikka sosiaalinen media (SoMe) on muuttunut merkittävästi viime vuosina on Facebook on edelleen yksi tärkeimmistä markkinointikanavista yrityksille. Kun puhutaan mainosten tehokkuudesta ja seurannasta Facebookissa, nousee kaksi keskeistä työkalua esiin: Facebook pikseli ja Facebook conversions API.

Mikä on Facebook conversions API?

Facebook conversions API eli CAPI on kehittyneempi tapa seurata verkkosivuston kävijöiden toimintaa verkkosivuilla tai mobiilisovelluksissa. Se mahdollistaa tapahtumien seurannan ja tiedonsiirron Facebookiin suoraan palvelinpuolelta sen sijaan että niitä tallennettaisiin ensin evästeeseen käyttäjän koneelle, toisin kuin perinteinen Facebook pikseli.

Ero Facebook pikselin ja Conversions API:n välillä

Facebook pikseli on JavaScript-koodinpätkä, joka lisätään verkkosivulle ja seuranta tapahtuu käyttäjän selaimen kautta. Se kerää tietoa, kuten sivuilla vierailut, ostot ja muut sivutoiminnot ja välittää ne Facebookille. Tämä tapa kerätä dataa on toiminut tehokkaasti, mutta selainpohjaisena työkaluna sillä on rajoituksia, kuten evästeiden estäminen tai seurannan haastavuus tiettyjen selainten tai laitteiden kohdalla.

Facebook Conversions API toimii palvelinpuolella. Se lähettää suoraan tapahtumatiedot Facebookille ilman selainpohjaista seurantaa. Tämä tarkoittaa sitä, että se voi tarjota tarkempaa ja luotettavampaa tietoa, koska se ei ole riippuvainen evästeistä tai selaimesta.

Miksi käyttää Facebook Conversions API:a?

  1. Luotettavampi seuranta. CAPI tarjoaa tarkempaa seurantaa. Se toimii erityisesti tilanteissa, joissa selaimen evästeet eivät ole käytettävissä tai käyttäjä estää niiden käytön.
  2. Lisätietojen kerääminen. CAPI mahdollistaa useamman datan keräämisen, kuten esimerkiksi tilauksen loppuunsaattamisen tai muita tapahtumia, jotka eivät välttämättä tapahdu heti kävijän toimesta, kuten vaikka toimitus- tai käyttäjätilin aktivointitapahtumat.
  3. Yksityisyyden suoja. Palvelinpuolella tapahtuva seuranta voi olla vähemmän häiritsevää käyttäjän yksityisyyden kannalta, koska se ei ole riippuvainen evästeistä tai käyttäjän selaimesta.
  4. Monikanavainen seuranta. CAPI voi auttaa integroimaan tietoa eri lähteistä, kuten verkkosivustoilta ja mobiilisovelluksista, antaen kokonaisvaltaisemman kuvan käyttäjän toimesta eri kanavissa.

Johtopäätös

Vaikka Facebook pikseli on ollut pitkään tehokas työkalu mainosten seurannassa, tarjoaa CAPI entistä tarkempaa, luotettavampaa ja monipuolisempaa seurantaa. Sen käyttöönotto on hyödyllinen yrityksille, jotka haluavat varmistaa datan tarkkuuden, yksityisyydensuojan ja saada laajemman kuvan käyttäjien toiminnasta eri kanavissa.

CAPI ei korvaa pikseliä, vaan ne toimivat tehokkaasti yhdessä. Yhdistämällä nämä kaksi työkalua yritykset voivat saada entistä syvällisemmän käsityksen mainostensa tehokkuudesta. On myös tärkeää huomioida, että molemmat työkalut ovat osa laajempaa keskustelua yksityisyyden suojasta verkossa. Niiden käytössä on otettava huomioon paikalliset lainsäädännöt ja käyttäjien yksityisyydensuoja.