B2B-verkkokauppa eli yritysten välinen verkkoliiketoiminta on kasvattanut suosiotaan yritysten keskuudessa. Yksi avainaspekti ja erottava tekijä B2C-verkkokaupasta on mahdollisuus tarjota asiakkaille asiakaskohtaisia hintoja. Tässä kirjoituksessa tarkastelemme syvemmin B2B-verkkokaupan asiakaskohtaisia hintoja ja niiden tarjoamia etuja verkkoliiketoiminnalle.

Asiakaskohtaiset hinnat – Mitä ne ovat?

Asiakaskohtaiset hinnat ovat juuri sitä, miltä ne kuulostavat: Hinnoittelumalli, jossa jokaiselle asiakkaalle määritellään yksilöllinen hinta. Asiakaskohtainen hinta voi perustua erilaisiin tekijöihin, kuten asiakkaan tilaushistoriaan, volyymiin, neuvotteluihin tai erityistarjouksiin. Joustava hinnoittelumalli mahdollistaa sen, että kunkin asiakkaan erityistarpeet ja tilanne voidaan ottaa huomioon.

Asiakaskohtaiset hinnat B2B-verkkokaupassa

Asiakaskohtaisten hintojen käyttö on mahdollista myös verkkokaupassa, kun käytössäsi on oikeanlainen verkkokauppa-alusta. Käytännössä idea toimii esimerkiksi siten, että asiakasyritykselle luodaan omat tunnukset verkkokauppaan, jolloin asiakastietojen kerääminen alkaa. Jos verkkokauppa-alusta on integroitu ERP-järjestelmään, voidaan jo olemassa olevia asiakastietoja hyödyntää sitä kautta.

Asiakkuudesta kerätään tietoja, kuten tilaushistoria, volyymi, toistuvuus, asiakkuuden kesto jne. Kaikki asiakkaat voidaan ryhmitellä ja segmentoida saman kaltaisten ominaisuuksien perusteella. Tämä voi tapahtua manuaalisesti tai automaattisesti riippuen käytetystä alustasta.

Kullekin asiakassegmentille voidaan määritellä yksilöllinen hinnoittelu. Hinnoittelumalli voi vaihdella riippuen yrityksen strategiasta ja asiakaskohtaisista tarpeista. Hinnoittelu voidaan perustaa prosenttialennuksiin, kiinteisiin hintoihin tai johonkin muuhun perusteluun.

Kun asiakas kirjautuu verkkokauppaan, järjestelmä tunnistaa heidän tilinsä ja näyttää heille määritellyt asiakaskohtaiset hinnat. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan ei tarvitse erikseen pyytää tarjousta tai neuvotella hinnoista. He näkevät heille osoitetut hinnat välittömästi.

Asiakaskohtaisten hintojen etuja liiketoiminnalle

  1. Asiakasuskollisuus: Yksi suurimmista eduista on asiakasuskollisuuden vahvistuminen. Kun asiakas tietää saavansa juuri heille räätälöidyn hinnan, on hänellä taipumus pysyä uskollisena asiakkaana.
  2. Parempi palvelu: Asiakaskohtaiset hinnat mahdollistavat paremman palvelun koska ne osoittavat, että yrityksesi arvostaa asiakkaitaan ja pyrkii vastaamaan heidän tarpeisiinsa. Tilaaminen verkkokaupan kautta mahdollistaa asiakkaan tilauksen myös juuri silloin, kun asiakkaan omaan aikatauluun sopii – vaikka keskellä yötä.
  3. Kannustaa suurempaan volyymiin: Asiakaskohtaiset hinnat voivat kannustaa asiakkaita tekemään suurempia tilauksia, kun he näkevät saavansa kilpailukykyisen hinnan.
  4. Hinnoittelun optimointi: Voit optimoida hinnoittelumallisi perustuen asiakkaiden käyttäytymiseen ja tarpeisiin, mikä auttaa lisäämään myyntiä ja kannattavuutta.
  5. Kilpailuetu: Asiakaskohtaiset hinnat voivat toimia myös kilpailuetuna, kun pyrit houkuttelemaan uusia asiakkaita ja pitämään kiinni nykyisistä.

Asiakaskohtaiset hinnat B2B-verkkokaupassa voivat olla voimakas työkalu myynnin kasvatukseen, asiakasuskollisuuden parantamiseen ja kilpailijoista erottautumiseen. Ne mahdollistavat yksilöllisen lähestymistavan jokaiseen asiakkaaseen ja luovat pitkäaikaisia asiakassuhteita. Jos olet harkinnut B2B-verkkokauppaa ja yksi kriteereistäsi on asiakaskohtainen hinnoittelu, olethan yhteydessä meihin! Oscar eCommerce mahdollistaa monipuolisen asiakaskohtaisen hinnoittelun.