Ulkoisten sidosryhmien merkitys

Nykyään yritysten menestys riippuu suuresti niiden kyvystä huomioida sekä sisäisten, että erityisesti ulkoisten sidosryhmien tarpeet ja odotukset. Työntekijät, asiakkaat, toimittajat ja kumppanit ovat keskeisessä roolissa liiketoiminnan menestyksen kannalta. Yrityksen on tarjottava näille sidosryhmille tehokkaita ja helposti saavutettavia yhteydenottokanavia, jotta kommunikaatio heidän kanssaan on sujuvaa ja tehokasta.

Yhteydenottoväylät: Helppo kommunikaatio

ERP-järjestelmä voi toimia keskeisenä välineenä tarjoamalla monipuolisia kommunikaatiomahdollisuuksia. Asiakkaat voivat käyttää ERP-järjestelmään kytkettyä verkkokauppaa tilaustensa tekemiseen ja seurantaan, jälleenmyyjät voivat hoitaa varaston täytön ostoportaalin kautta, myynti myy uusille asiakkaille tuotteita/palveluita, projektisuunnittelija voi laittaa viestiä piirtopöydän äärestä suoraan kotisivujen chatin kautta ja huoltohenkilö löytää oikean varaosan kun koneiden revisiot ja varaosat ovat suoraan tilattavissa oikein jne. ERP-järjestelmä poimii rajapintojensa kautta kaikki yhteydenotot yhteen ja samaan järjestelmään ja tarjoaa kaikille sidosryhmille oikeaa ja reaaliaikaista tietoa jokaiseen yhteydenottokanavaan. Tämä tarkoittaa sitä, että keskustelu siitä mikä on tärkein tai pääyhteyskanava ei ole enää merkityksellinen. Asiakas valitsee haluamansa yhteydenottokanavan kulloiseenkin tilanteeseen itselleen sopivaksi ja häntä tulisi palvella kaikkien kanavien kautta.

Räätälöidyt näkymät: Sidosryhmien tarpeiden huomioiminen

On tärkeää, että kaikilla sisäisillä ja ulkoisilla sidosryhmillä on mahdollisuus omanlaiseen näkymäänsä ERP-järjestelmässä, joka vastaa heidän tarpeitaan ja rooliaan yrityksen kanssa. Räätälöidyt näkymät voivat sisältää erilaisia toiminnallisuuksia ja ominaisuuksia riippuen siitä, mitä kukin sidosryhmä tarvitsee. Esimerkiksi huoltoportaali voi sisältää näkymän sekä yrityksen huoltomiehille että asiakkaille, jotka lähettävät tuotteensa huoltoon. Asiakkaan näkymässä näkyy huollon tila, kun taas huoltomiehelle voidaan luoda työjonoja ja aikataulutuksia.

Räätälöidyt näkymät voivat myös auttaa parantamaan sidosryhmien sitoutumista ja tyytyväisyyttä yritykseen. Kun sidosryhmät voivat helposti ja tehokkaasti hoitaa tarpeitaan, heidän kokemuksensa yrityksen kanssa paranee, mikä voi johtaa parempaan asiakaspalveluun, tehokkaampaan toimintaan ja pitkäaikaisiin suhteisiin.

Oscar Software Oy: Edelläkävijä räätälöidyissä näkymissä ja yhteydenottoväylissä

Oscar Software Oy on tunnettu innovatiivisesta lähestymistavastaan ulkoisten sidosryhmien tarpeisiin. Olemme kehittäneet liiketoiminta-alustan, joka on erikoistunut luomaan räätälöityjä näkymiä eri sidosryhmille. Tämä alusta on keskeisessä roolissa yrityksen tulevaisuuden suunnitelmissa, sillä se mahdollistaa tehokkaan kommunikaation ja liiketoiminnan hallinnan ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Oscar liiketoiminta-alusta tarjoaa monipuolisia työkaluja ja näkymiä eri sidosryhmille. Asiakkaat saavat reaaliaikaista ja tarkkaa tietoa omista tilauksistaan ja laskutuksestaan. Tämä on mahdollista verkkokaupan, tuotannon ja tuoteinformaation portaalin sekä dedikoitujen tilausportaalien avulla, jotka on suunniteltu vastaamaan erilaisia liiketoiminnan tarpeita.

Emme kuitenkaan pysähdy pelkästään oman alustansa kehittämiseen. Olemme myös mahdollistaneet integraatiot ulkopuolisten lisätyökalujen kanssa, kuten PIN, chat-palvelut, markkinoinnin automaatio-ohjelmat ja konversiotyökalut. Näin varmistamme, että ulkoiset sidosryhmät voivat hyödyntää monipuolisesti eri työkaluja ja saavat tarvitsemaansa tukea ja apua.

Panostus räätälöityihin näkymiin ja yhteydenottoväyliin on osa strategiaamme rakentaa vahvoja ja pitkäaikaisia suhteita sidosryhmiin. Tehokas ja helppokäyttöinen kommunikaatio lisää asiakkaiden, toimittajien ja kumppaneiden sitoutumista yritykseen ja voi luoda kilpailuetua nykypäivän kilpailluilla markkinoilla.

Pysy askeleen edellä kilpailua ja ota yhteyttä jo tänään!