HUOM. Teksti on kirjoitettu alun perin vuonna 2018, joten sen sisältö voi olla vanhentunutta.

Hakukoneoptimointi – pikaopas

Verkkokaupan kävijöistä tyypillisesti hyvin merkittävä osa löytää sivuille hakukoneiden kautta. Markkinoilla on nykyään paljon hakukoneoptimointia tarjoavia yrityksiä, jotka pyrkivät parantamaan asiakkaidensa hakukonenäkyvyyttä. Näiden palveluntarjoajien tietotaidon taso on hyvin vaihteleva. Kauppiaan on käytännössä todella vaikeaa ellei mahdotonta vertailla eri yritysten osaamistasoa, varsinkin jos ei itse ymmärrä hakukoneoptimoinnista mitään. Tähän artikkeliin olen yrittänyt tiivistää ihan perusasiat, koska mielestäni jokaisella verkkokauppiaalla tulisi itselläänkin olla edes perustietämys hakukoneoptimointiin liittyvistä pääperiaatteista. Katso web-analytiikastasi kuinka merkittävä osa myynnistäsi tulee Googlen kautta tulevista kävijöistä, niin ymmärrät miksi. Hakukonenäkyvyyttä parantamalla verkkokaupan on mahdollista jopa moninkertaistaa kävijämääränsä ja myyntinsä – siksi hakukoneoptimointi onkin hyvin kustannustehokas markkinoinnin muoto.

Tässä artikkelissa keskityn esittämään asioita Googlen näkökulmasta, koska Google on ylivoimaisesti suosituin hakukone Suomessa. Samat periaatteet pätevät kuitenkin hyvin pitkälti myös muihin hakukoneisiin.

Millä perusteella Google päättää mitkä sivut se näyttää hakutuloksissa ensimmäisenä?

Google pyrkii esittämään hakutuloksissaan mahdollisimman relevantteja tuloksia mahdollisimman luotettavista lähteistä. Sivun relevanssia valituilla hakusanoilla voi parantaa muokkaamalla sivun sisältöä siten, että avainsanat esiintyvät sopivasti sivun eri osissa. Sivuston luotettavuutta puolestaan voi parantaa lähinnä sivustoon johtavien linkitysten avulla.

Katso Googlen Matt Cuttsin englanninkielinen kuvaus siitä miten Googlen hakumoottori toimii:

Hakukoneoptimoinnin tärkeimmät elementit

Avainsanat

Hakukoneoptimoinnin ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan ja valitaan avainsanat, joita halutaan optimoida. Hakusanamainonnan tekeminen yhdessä hakukoneoptimoinnin kanssa on hyödyllistä varsinkin avainsanakartoituksen yhteydessä. Hakusanamainontakampanjasta on helppo kartoittaa avainsanat, joita käyttäjät eniten käyttävät ja se auttaa huimasti toimivimpien avainsanojen valitsemisessa osaksi hakukoneoptimointia. Avainsanojen valitsemisen jälkeen suunnitellaan, että miten niitä saadaan optimoitua verkkokauppaan. Yksittäistä sivua ei voi optimoida toimivasti kovin monelle eri avainsanalle, josta syystä voi olla perusteltua tuottaa uusia sivuja ja uutta sisältöä, esimerkiksi artikkeleita, jotka saadaan optimoitua toisille avainsanoille. Avainsanaoptimointia tehdään yleensä ns yleisille toimialakohtaisille termeille. Sen lisäksi on erittäin tärkeää, että verkkokauppaohjelmisto on mahdollisimman hakukoneystävällinen, jotta jokainen tuotesivu on optimoitu tuotenimen mukaan. Hakutuloksissa verkkokaupat kilpailevat keskenään, joten jos verkkokauppasi on huonommin optimoitu kuin kilpailijasi, olet todennäköisesti hakutuloksissa hännillä. Jos käyttäjä kirjoittaa Googleen tuotteen nimen, hän todennäköisesti tietää jo mitä tarvitsee ja on mahdollisesti ostoaikeissa. Jos verkkokauppasi pääsee näissä hauissa kärkeen, olet erittäin hyvissä asetelmissa. Hakukoneoptimoijat keskittyvät monesti yleisten hakusanojen optimointiin, koska niille kohdistuu suuria määriä hakuja – per yksittäinen hakusana. Jos tuotevalikoima on laaja, muodostuu kuitenkin helposti myös näistä tuotekohtaisista hauista yhteensä laskettuna todella suuri määrä liikennettä. Eli molemmat asiat kannattaa olla kunnossa; sekä yleiset toimialakohtaiset hakusanat, että tuotekohtainen näkyvyys.

Sivun otsikko, eli TITLE

Yksittäisen www-sivun, esimerkiksi tuotesivun, sisällössä hakukonenäkyvyyden kannalta kaikista tärkein elementti on sivun otsikko, eli title, joka näytetään selaimen otsikkorivillä. Käytän tässä yhteydessä tästä otsikosta termiä title, jotta ei tule sekaannusta sen ja sivuston sisällön otsikon (h1) välillä. Google käyttää hakutuloksissa sivun titleä linkkinä kyseiselle sivulle, eli se on erittäin tärkeä myös käyttäjää ajatellen. Jotkut www-sivujen ylläpitäjät täyttävät titlen kymmenillä eri hakusanoilla, toivoen sen parantavan hakukonenäkyvyyttä. Tämä ei kuitenkaan tuota toivottua tulosta, eikä se myöskään näytä järkevältä käyttäjää ajatellen.

Google näyttää titlestä vain 65-70 merkkiä, joten kunkin sivun title kannattaa mitoittaa sen mukaisesti. Titlen ensimmäiset sanat saavat Googlen – samoin kuin ihmisenkin – silmissä kaikista suurimman painoarvon. Pidä siis huoli, että esimerkiksi tuotesivulla titlessä on ensin tuotteen nimi ja vasta sen jälkeen verkkokaupan nimi ja että etusivulla lukee lyhyt ja ytimekäs esittely verkkokaupasta, eikä esimerkiksi ”Etusivu” tai ”Tervetuloa”. Muista myös, että on suositeltavaa, että verkkosivuston jokaisella sivulla on uniikki otsikko. Maksuttomalla Google Webmaster Tools – työkalusarjalla löytää helposti ”päällekkäiset otsikkomerkinnät” –toiminnon avulla sivut, joilla on sama title. Samalla työkalulla voi muutenkin havaita sivustolla mahdollisesti olevia negatiivisesti hakukonenäkyvyyteen vaikuttavia ongelmia.

Sivun osoite, eli URL

Yksittäisen sivun identifioiva sivun osoite on myös hakukoneoptimoinnin yksi tärkeimpiä elementtejä. Avainsanan on tärkeä olla osa sivun osoitetta. Tämä on ollut yleisesti tiedossa oleva tosiasia jo vuosien ajan, mutta siitä huolimatta vieläkin vain harvoissa verkkokauppaohjelmistoissa on aidosti hakukoneystävälliset URL-osoitteet. Samoin kuin sivun otsikossa, myös osoitteessa ensimmäiset sanat saavat suurimman painoarvon. Siksi osoitteessa ei saisi olla mitään ylimääräistä verkkokauppaohjelman tuottamaa täytettä, kuten verkkokauppaohjelmiston nimi tai kryptisen näköisiä numerosarjoja, vaan suoraan yksinkertaisesti tuotteen nimi. Kun osoite on lyhyt ja yksinkertainen, se kertoo hakukoneen lisäksi paljon myös käyttäjälle.

Linkit

Yksi hakukoneoptimoinnin merkittävimmistä elementeistä on sivustoon muilta sivustoilta tulevien linkkien määrä ja laatu. Eri sivustojen välisten luonnollisten (ei maksettujen) linkitysten perusteella Googlen algoritmi rankkaa verkkosivustojen luotettavuuden nk. TrustRank -kertoimen avulla. Hakutuloksissa Google pyrkii näyttämään ensimmäisenä mahdollisimman relevantteja sivuja mahdollisimman luotettavista lähteistä. Jos sivustoosi on paljon linkkejä muilta arvostetuilta verkkosivustoilta, on myös sinun sivustosi silloin Googlen silmissä arvostetumpi kuin jos siihen ei olisi juuri lainkaan linkkejä tai jos sivustoosi olisi linkkejä vain huonolaatuisilta sivustoilta. Jos tätä hakukoneoptimoinnin osa-aluetta ei ole hoidettu kuntoon, ei verkkokauppaa voi saada kilpailluilla hakusanoilla hakutulosten kärkipäähän vaikka muita osa-alueita säätäisi kuinka paljon.

Sisältö

Google indeksoi verkkosivujen sisältöä. Ei siis liene yllätys, että jos tuotesivulla ei ole esimerkiksi tuotteen nimen ja hinnan lisäksi mitään sisältöä, niin Googlella ei ole käytännössä mitään indeksoitavaa ja Googlen on helppo päätellä, että tällaiselle tyhjälle sivulle ei kannata kävijöitä ohjata. Tuotekuvaukset ovat tietysti tärkeitä myös asiakkaiden kannalta. Eihän kukaan osta tuotetta, jos ei edes tiedä mikä se on tai miten sen ostaminen asiakasta hyödyttää. Tuotteille kannattaa siis ehdottomasti kirjoittaa kunnolliset kuvaukset. Vaikka se on aikaa vievää, niin se hyvin tehtynä näkyy taatusti myös kaupan myynnissä. Hyvä tuotekuvaus ei ole vain kuiva lista tuotteen faktoista, vaan myyntiteksti, joka luo asiakkaalle mielikuvia ja kertoo faktojen lisäksi, että miten asiakas hyötyy tuotteen ostamisesta. Jos copywriting on sinulle uusi käsite, niin suosittelisin lukemaan jonkun myyntitekstien kirjoittamisesta kertovan perusteoksen. Verkkokirjoittamisen perusosaamisellakin (kun sitä myös sovelletaan ahkerasti käytäntöön) voi parantaa verkkokauppansa konversiotasoa merkittävästi.

Aika

Hakukoneoptimointi on pitkäjänteistä työtä. Tulokset eivät yleensä näy heti, vaan usein vasta pitkällä viiveellä. Ensinnäkin, Google tarkoituksella rankaisee uusia verkkosivustoja hakutuloksissa. Ensimmäisen kuukauden aikana sivuston on melkein mahdotonta päästä näkyviin hakutuloksissa. Tämän jälkeen Google antaa asteittain lisää luottamusta sivustolle ja ajan myötä hakutuloksissa voi päästä nousemaan. Täyteen potentiaaliinsa verkkosivusto voi päästä vasta noin neljän vuoden kuluttua verkkosivuston avaamisesta.

Sivustoon johtavat linkit parantavat Googlen TrustRank:iä, mutta myös linkkien iällä on merkitystä. Google ”koeajaa” domainin lisäksi myös linkit, koska Google pyrkii välttämään maksettujen mainos-linkkien vaikutusta TrustRank:iin. Tämä johtuu siitä, että Googlen tavoitteena on esittää hakutuloksissa luonnollisella tavalla suosittuja sivustoja. Aiemmin Google käytti sivujen rankkaamiseen PageRank kerrointa, mutta uudistettuaan algoritmiaan muutama vuosi sitten se on pyrkinyt aktiivisesti välttämään monin eri keinoin rahalla ostettujen linkkien vaikutusta sivujen rankkautumiseen. Tätä uutta rankkaustapaa on alettu kutsua termillä TrustRank. Mainoslinkit tyypillisesti ovat näkyvissä vain joitakin viikkoja ja sen vuoksi Google arvostaa enemmän linkkejä, jotka ovat olleet jo kauan olemassa. Tämä on yksi syistä siihen, että hakukonenäkyvyyttä tukevan kunnollisen linkityksen rakentaminen on pitkäjänteinen prosessi.

Muut tekijät

Edellä on kerrottu hakukoneoptimoinnin tärkeimmistä elementeistä. Näiden lisäksi on myös monia muita asioita, jotka vaikuttavat sivuston hakukonenäkyvyyteen, mutta niiden painoarvo on merkittävästi pienempi, ellei jotakin osa-aluetta ole hoidettu erityisen huonosti, jolloin asian negatiivinen vaikutus voi olla merkittävä. Näitä muita tekijöitä on mm. sivujen latautumisnopeus, miten sivun HTML-koodi on kirjoitettu – onko siinä paljon suoranaisia syntaksivirheitä, sekä sivun META –tiedot, jotka eivät näy käyttäjälle, vaan ovat olemassa hakukoneita varten.

Sivujen latausnopeus

Jos sivut latautuvat hitaasti, Google voi rankaista siitä pudottamalla sivustoa hakutuloksissa alaspäin. Sivujen hidas latautuminen vaikuttaa negatiivisesti myös käyttäjän kokemukseen kaupasta ja tilaaminen jää helposti tekemättä, jos jokaista sivun latautumista joutuu odottelemaan. Pidä siis huoli, että hosting-tarjoaja on laadukas ja sivustosi palvelinpaketti on riittävän laadukas, jotta palvelinresurssit ovat sopivat kävijämäärällesi.

Ota huomioon, että poikkeuksellisen onnistuneet markkinointikampanjat jne voivat saada aikaan valtavia hetkittäisiä kävijäryntäyksiä sivuille. Eli vaikka normaalitilanteessa – kun on melko hiljaista – palvelu toimisi normaalisti, voi palvelu silti tukkeutua, kun sivuille tulee samanaikaisesti suuri määrä asiakkaita. Jos olet suunnittelemassa ensimmäistä kertaa massiivista radio- tai TV-kampanjaa, kannattaa palvelinresursseja hankkia varmuuden vuoksi lisää, ettei mainoskampanjan teho huku palvelinresurssien puuttumiseen. Varsinkin radion ja TV:n kautta kävijämäärät kasvavat usein nimenomaan hetkellisesti.

HTML-virheet

HTML, eli HyperText Markup Language on merkkauskieli, jolla kuvataan sitä, miten www-sivu halutaan esittää. HTML-standardissa määritellään miten mitäkin HTML-tagia tulee käyttää ja mitä elementtejä jokaisessa sivussa tulee olla, jne. Käytännössä melkein kaikissa www-sivustoissa on jonkun verran HTML-standardista poikkeavia merkintätapoja, eli virheitä HTML:ssä. Virheitä on monen tasoisia, ja yleensä ne eivät haittaa mitään. Jotkin virheet aiheuttavat sen, että sivu ei näy niin kuin on tarkoitettu tai että sivu näkyy joillakin selaimilla oikein, mutta jollakin selaimella virheellisesti. Tällaisessa tilanteessa myös Google voi nähdä sisällön väärin. Siksi Google analysoi HTML:n oikeellisuutta, ja jos sen syntaksissa on paljon isoja virheitä, voi Google rankaista sivun pudottamisella hakutuloksissa alaspäin.

Voit tarkistaa oman verkkosivustosi HTML-virheideet ilmaisen W3C HTML Validation Service -työkalun avulla.

META-tiedot

META-tiedot, META avainsanat ja META kuvaus, ovat tietokenttiä, jotka voidaan määritellä www-sivulle hakukoneita varten. META-tietoja ei näytetä käyttäjälle, mutta www-sivun lähdekoodista ne ovat nähtävillä. META kuvaus –kenttään voi kirjoittaa lyhyen kuvauksen kyseisestä sivusta. Jos kuvaus-kenttä on määritelty, Google käyttää kuvaus-kenttää usein hakutuloksia esittäessään, klikattavan linkin alapuolella olevassa parin rivin tekstissä. Tämä kannattaa pitää mielessä, koska esimerkiksi tuotteen META kuvausta muokkaamalla voit vaikuttaa siihen, miten tuote näkyy Googlen luonnollisissa hakutuloksissa ja kuinka paljon sitä klikataan. META kuvaukseen kannattaakin tiivistää hyvin lyhyesti tuotteen ydinasiat.

META avainsanat –kenttään voi puolestaan syöttää sivun sisällön kannalta keskeisiä avainsanoja. Aikaisempina vuosina Google ja muut hakukoneet käyttivät varsinkin META kenttiä sivujen indeksoimisessa, mutta koska näitä kenttiä väärinkäytettiin yleisesti, syöttämällä niihin valtava määrä ylimääräisiä avainsanoja, on Google poistanut näiden kenttien merkityksen sivujen indeksoinnissa ja sen sijaan Google käyttää www-sivun käyttäjälle näkyvää sisältöä. Monet muut hakukoneet käyttävät kuitenkin edelleen META tietoja myös tietojen indeksointiin, joten siinäkin mielessä asia kannattaa hoitaa kunnolla.

Lue lisää META kuvauksen merkityksestä.

Viiden sormen SEO – hakukoneoptimointikoulutusvideo

30.9.2014 vietettiin Tampereen UKK-instituutilla ProsperCart Oy:n 10-vuotisjuhlia ja samalla julkistettiin ProsperCart® -ohjelmiston 2.0 -versio. Tilaisuudessa Vesa Nippala piti koulutuksen hakukoneoptimoinnista. 46 minuutin puheenvuorossaan hän kertoo miten hakukoneet toimivat ja miten verkkokauppias voi käytännössä itse tehdä hakukoneoptimointia.

Lisätietoja hakukoneoptimoinnista

Jos haluat hankkia itsellesi kattavat tiedot hakukoneoptimoinnista, kannattaa ladata maksuton hakukoneoptimointi-opas hakukonenäkyvyyteen vaikuttavista tekijöistä tai tilata hyvä englanninkielinen kirja Amazonista: Evan Bailyn: Outsmarting Google: SEO Secrets to Winning New Business.

Hakukoneoptimointikirjat vertailussa -artikkelissa on lyhyesti esiteltynä neljä hakukoneoptimointikirjaa.

Englanninkielisiä hakukoneoptimointi-blogeja:

© Vesa Nippala